Water en ruimte

Flevoland staat de komende jaren voor een aantal grote opgaven. Voorbeelden hiervan zijn de transitie naar een circulaire economie, het aanpassen aan klimaatverandering (klimaatadaptatie) en het werken aan een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving.

Bij al deze opgaven is het gesprek tussen het waterschap, gemeenten, provincie en maatschappelijke partners van groot belang. Vanwege onze gezamenlijke verantwoordelijkheid én omdat ruimtelijke ontwikkelingen en waterbeheer onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Praatplaat

De praatplaat ‘Wonen en werken in de polder; water en ruimtelijke ontwikkelingen’ ondersteunt bij het vinden van verbindingen tussen wateropgaven en ruimtelijke en sociaaleconomische opgaven. Want door elkaars knelpunten en opgaven te kennen en water en ruimtelijke ontwikkelingen met elkaar te verbinden, blijft het prettig wonen en werken in de polder.
Praatplaat