KRW toetsresultaten 2010 - 2015

Bekijk de toetsresultaten voor de Kader Richtlijn Water over de periode 2010 tot en met 2015.

Zuiderzeeland op de kaart
meetpunten

Toetsresultaten per meetpunt

Bekijk welke stoffen in het oppervlaktewater van Flevoland de normen overschrijden.

Blauwalg

Zie ook

Zoekt u andere informatie of heeft u een vraag naar aanleiding van informatie op deze pagina?

Overig

Zwemwaterkaart

Kaart zwemwater

Bestrijdingsmiddelen

Grafiek

Waterbodemkwaliteit

Waterbodemkwaliteitskaart