Waterbodemkwaliteitskaart

Deze kaart geeft inzicht in de kwaliteit van de waterbodem ter plaatse en geldt als wettig bewijsmiddel voor de kwaliteit van vrijkomende baggerspecie. De kaart maakt het mogelijk om te bepalen hoe vrijkomende baggerspecie kan worden afgezet zonder daar aanvullend waterbodemonderzoek voor uit te voeren. De kaart is daarmee een tijd en geld besparend hulpmiddel bij het uitvoeren van het beheer en onderhoud van watergangen.

HOE WERKT DEZE KAART?

Het laden van de kaart neemt enige tijd in beslag. Door aan uw muiswiel te draaien, kunt u in- en uitzoomen. Klik op ‘Grotere kaart weergeven' als u de kaart in een nieuw scherm op groot formaat wilt bekijken.