Blauwalgmeter Bovenwater

Het Bovenwater in Lelystad is één van de officieel aangewezen zwemstranden. In het Bovenwater worden regelmatig blauwalgen aangetroffen. Blauwalgen kunnen gifstoffen afgeven. We meten het gehalte aan blauwalgen bij de controle van de zwemwaterkwaliteit.

Het biovolume aan blauwalgen geeft weer hoeveel potentieel toxische blauwalgen in het water zitten. Bij veel blauwalgen worden zwemmers eerst gewaarschuwd. Neemt het gehalte aan blauwalgen verder toe, dan volgt een negatief zwemadvies. In de grafiek ziet u de recentste tellingen van blauwalgen bij het strand van het Bovenwater.


Klik hier voor de grafiek!