Wateroverlast voorkomen

Je voelt en ziet het om je heen: ons klimaat verandert. We krijgen steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden: nattere winters en in de zomers lange perioden van droogte, gevolgd door heftige regenbuien. De droge grond kan al dat water niet zo snel verwerken, zo ontstaat in straten en tuinen wateroverlast. Uw waterschap leunt niet achterover. We zijn juist actief in het nemen van maatregelen om grote hoeveelheden regenwater op te vangen. In de stad en in het agrarisch gebied.

Het oplossen van het probleem kunnen we niet alleen. Samen met gemeenten, bedrijven, onderwijsinstellingen en uiteraard bewoners zoeken naar aantrekkelijke oplossingen en deze uitvoeren. Elk resultaat, hoe klein ook, vormt een puzzelstukje van een leefbaar Flevoland.

Iedere druppel telt. Helpt u mee?

Wat kunt u doen?

Watervriendelijke tuin

Kaplaarsjes

Regenwater kan op verschillende manieren opgevangen worden bijvoorbeeld op straten, in parken én in de tuinen.

Tips en ideeën

Tips en ideeen

Tips en ideeën wat u kunt doen om wateroverlast te voorkomen.

Wat doet het waterschap

Wat doet het waterschap

peilstok

Door klimaatverandering is de kans op extreem weer steeds groter. De winters worden natter, in de zomer komen langere droogteperiodes voor en zijn de buien intenser. In warme perioden is de kans op blauwalg in het water groter.

Hittestress

Hittestress

Naast wateroverlast is een toename van hitte een effect van de klimaatverandering.

Weerbericht

Weer

De temperatuur blijft stijgen en het regent vaker en harder. Wat zijn de voorspellingen van het KNMI?