Wat kunt u doen?

Onze riolen voeren regenwater uit de goten en het vuile water uit het huis af. Deze zijn afgestemd op 30 mm regen per uur, dat zijn drie emmers per m2. We moeten inmiddels rekening gaan houden met 60 mm per uur of soms 160 mm per dag. Dat wil zeggen in plaats van 3 emmers op de m2 ineens 6 of zelfs 16 op een dag. Het riool kan dat vaak niet aan en aanpassen is onbetaalbaar. Gelukkig kan regenwater ook op andere manieren worden opgevangen bijvoorbeeld op straten, in parken én in de tuinen.

Tuinbezitters onmisbaar

In de steden is meer dan 50% van de ruimte privé (gebouwen en tuinen). Tuinbezitters zijn dan ook onmisbaar bij het voorkomen van wateroverlast en hittestress . Zij kunnen zorgen dat het regenwater zo min mogelijk in het riool komt. Dit kan door het opvangen of bufferen van regenwater in gras of beplanting, in vijvers, gootjes, waterschalen, regentonnen of door hoogteverschillen in de tuin aan te brengen. Zo wordt het riool minder belast. Daarnaast bieden bomen schaduw, verkoeling en nemen veel water op. Pergola’s en gevelgroen hebben hetzelfde effect. Hoe meer groen in de tuin hoe beter. Het liefst 60% groen en maximaal 40% verharding.

Geen groene vingers?

Tuinbezitters die geen groene vingers hebben of grote terrassen willen, kunnen ook iets doen. Zoals het gebruik van grind of het maken van regenvijvers. Het regenwater zo snel mogelijk naar sloten of ander open water afvoeren is geen goede optie. Ook die raken overvol als iedereen dat zou doen.

Wilt u uw tuin/ buurt groener maken?

Bekijk de tips en ideeën vanuit de Tuinbranche Nederland.

Bent u agrariër? Uw bodem speelt ook een belangrijke rol!

Om water in het landelijk gebied goed vast te houden, is een goede bodem van groot belang. Dat is goed voor de groei van uw gewassen en het voor het vasthouden van gewasbeschermingsmiddelen. Vanuit het Programma Actie Bodem & Water kunt u aan de slag met uw bodem, namelijk via het project "Zicht op bodemstructuur". Hoe ziet de structuur van uw bodem er eigenlijk uit, hoe kunt u dat waar nodig aanpassen enzovoorts. Kijk voor meer informatie op:
http://bodemenwaterflevoland.nl/projecten/zicht-op-de-bodemstructuur/

https://flevolandsagrarischcollectief.nl/projecten/zicht-op-bodemstructuur/