Windpark Noordoostpolder

Waterschap Zuiderzeeland is een onafhankelijke organisatie die de aanleg van het windmolenpark (werkzaamheden rond de dijk) volgens voorwaarden die in de verleende vergunningen vermeld staan, controleert.

Het waterschap bewaakt hiermee primair de dijkveiligheid. Daarnaast bewaakt het waterschap de waterkwaliteit en het waterpeil in de sloten rond de bouwplaats en het grondwaterpeil tijdens de aanleg van het windmolenpark.

Het waterschap publiceert de verleende vergunningen en goedkeuringen via de webpagina bekendmakingen. Voor meer informatie over de verleende vergunningen en goedkeuringen, kunt u contact opnemen met het team Vergunningverlening, telefoon (0320) 274 911.
Daarnaast kunt u terecht op de website van het ministerie van Economische Zaken http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/windpark-noordoostpolder

Voor meer informatie over de voortgang van het project kunt u terecht op de website van Windkoepel Noordoostpolder: http://www.windkoepelnop.nl