Wat doet het waterschap

Het waterschap is ook verantwoordelijk voor het op orde houden van het watersysteem in de dorpen en steden. Dit noemen we het stedelijk gebied. Voor watergangen die in het beheer zijn van het waterschap betekent dat het waterschap zorgt voor het beheer en onderhoud.

De werkzaamheden die het waterschap bij u in de buurt uitvoert, vindt u op de plankaarten per gemeente in de rechterkolom. Het is mogelijk om uw onderhoud te combineren met de werkzaamheden die het waterschap uitvoert. Hiervoor kunt u contact opnemen met één van de opzichters stedelijk water.

Informatie

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met één van de opzichters stedelijk water van Waterschap Zuiderzeeland.

  • Kantoor Larserbos (Zuidelijk en Oostelijk Flevoland), tel. (0320) 26 96 00
  • Kantoor Emmeloord (Noordoostpolder en Urk), tel. (0527) 63 05 60