Wat betekent dit voor mij?

Als eigenaar van een deel van de watergang of beschoeiing, bent u zelf verantwoordelijk (onderhoudsplichtig) voor het onderhoud van dit deel van de watergang of beschoeiing.

Ben ik onderhoudsplichtig?

De onderhoudsplicht van wateren en beschoeiingen is vastgelegd in de legger van het waterschap. Dit is een kaart met geografische informatie over ligging, maatvoering en onderhoudsplichtigen van wateren. Er is een legger voor dorpen en steden: legger stedelijk water en een legger voor landelijk gebied. Op deze leggers kunt u nagaan of u zelf onderhoudsplichtig bent, of dat waterschap en/of gemeente dat zijn. Over het algemeen is de eigenaar van het water of de beschoeiing ook de onderhoudsplichtige. De onderhoudsplichtige is dus verantwoordelijk voor het onderhoud. Dit onderhoud bestaat uit het maaien en baggeren van de watergang, het verwijderen van vuil uit de watergang en het onderhoud aan de beschoeiing als dat nodig is.

Waterschap Zuiderzeeland heeft de regels en de voorwaarden voor werkzaamheden in en om het water vastgesteld in de Keur. U kunt hier meer over lezen onder het kopje “Wat mag ik doen?”.

Meer informatie over maaien, baggeren en oeveronderhoud.

Geen eigenaar

Woont u aan water, maar bent u géén eigenaar, dan is het uw verantwoordelijkheid om te zorgen dat het water en de beschoeiing bereikbaar blijven voor onderhoudswerkzaamheden. Het waterschap of de gemeente kan u vragen om steigers, vlonders, verdiepte tuinen, schuurtjes en andere werken te verwijderen zodat het water en de oever(constructie) vrij te bereiken is voor onderhoudswerkzaamheden.


Contact

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met één van de opzichters stedelijk water van Waterschap Zuiderzeeland.

  • Kantoor Larserbos (Zuidelijk en Oostelijk Flevoland), tel. (0320) 26 96 00
  • Kantoor Emmeloord (Noordoostpolder en Urk), tel. (0527) 63 05 60

Trefwoorden