Wat mag ik doen?

In principe streeft het waterschap naar een situatie waarbij u als bewoner zo min mogelijk wordt gehinderd in uw activiteiten. Toch gelden er een aantal voorwaarden als u werkzaamheden in en rond het water uitvoert.

Voor activiteiten in de ‘kernzone’ (zie plaatje) van de watergang geldt dat er een vergunning moet worden aangevraagd of een melding moet worden gedaan. Dit hangt af van het type activiteit/werkzaamheden. Voor activiteiten op het talud van de watergang gelden een aantal voorwaarden. Voorwaarden zijn bijvoorbeeld dat er geen beschadiging van de oeverconstructie of natte bak mag optreden en dat beheer en onderhoud van de natte bak of oeverconstructie door een derde vanaf het water mogelijk moet blijven. Daarnaast mag de activiteit de levensduur van de beschoeiing niet verkorten. Verder mogen deze activiteiten geen negatieve invloed hebben op de waterkwaliteit. De voorwaarden kunt u vinden in de Keur.

doorsnede watergang

Watervergunning digitaal aanvragen

Via Omgevingsloket Online (OLO) kunt u digitaal een watervergunning aanvragen. http://www.omgevingsloket.nl


Contact

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met één van de opzichters stedelijk water van Waterschap Zuiderzeeland.

  • Kantoor Larserbos (Zuidelijk en Oostelijk Flevoland), tel. (0320) 26 96 00
  • Kantoor Emmeloord (Noordoostpolder en Urk), tel. (0527) 63 05 60

Trefwoorden