De coronamaatregelen hebben invloed op de werkzaamheden van het waterschap. Uiteraard volgt het waterschap de landelijke regels en adviezen van het Rijk. Tijdens de strenge lockdowns bezochten de toezichthouders daarom geen bedrijven. Inmiddels zijn de regels iets versoepeld en worden de controlebezoeken weer opgepakt.

Het waterschap ziet toe op lozingen op oppervlaktewater en de riolering

Ook wordt gecontroleerd op grondwateronttrekkingen en of werkzaamheden bij oppervlaktewater (sloten, tochten en vaarten) en dijken volgens de regels worden uitgevoerd. Voor het toezien op lozingen bezoeken medewerkers van team Watertoezicht bedrijven.

De toezichthouders bezoeken één bedrijf per dag

Uiteraard wordt rekening gehouden met de anderhalve meter afstand en de hygiëneregels. Bij gezondheidsklachten wordt het bezoek geannuleerd.   

Team Watertoezicht voert de werkzaamheden op verschillende manieren uit

De waterregels zijn niet vrijblijvend. Naast het geven van voorlichting, surveilleren toezichthouders op eigen initiatief. Ook voeren zij geplande inspecties uit (toezicht houden) en handhaven ze waar dat nodig is. Hiermee levert watertoezicht een bijdrage aan een van de kerntaken van het waterschap: een goede kwaliteit van het oppervlaktewater.