Als kind stond Gerda Kampen al graag in het water om kikkers en visjes te vangen. Inmiddels werkt ze bijna 30 jaar bij Waterschap Zuiderzeeland, sinds drie jaar als medewerker Watertoezicht. In deze rol onderzoekt Gerda de waterkwaliteit én informeert zij agrariërs en andere ondernemers hierover. Een belangrijke functie, waarin communicatie de boventoon voert. Want werken aan een goede waterkwaliteit doe je samen!

Werken aan goed water

Een goede waterkwaliteit is een belangrijke taak van het waterschap. Goede kwaliteit water is water dat zonder problemen gebruikt kan worden als zwemwater of voor scheepvaart, recreatie en beregening. Hiervoor is het ook belangrijk dat het water een goede biodiversiteit heeft: dat er een grote verscheidenheid aan planten- en diersoorten (kunnen) leven. Het behouden van een goede waterkwaliteit kan lastig zijn. In haar baan zet Gerda zich hier op allerlei manieren voor in.

Gevarieerde werkdagen

Het leukste aan Gerda's werk? De afwisseling! In haar rol komen verschillende werkzaamheden samen. Zo doet Gerda onderzoek naar het voorkomen van verschillende planten en dieren in en om het water en op de dijken om meer inzicht te krijgen in de biodiversiteit. Ook draait ze piketdiensten, waarbij ze dag en nacht opgeroepen kan bij calamiteiten. Bijvoorbeeld als er vreemde stoffen in de sloot terecht komen bij een ongeluk of brand. Gerda zorgt er dan voor dat die stoffen zich niet verder kunnen verspreiden.

Een ander onderdeel van Gerda's werk is het controleren en informeren van (agrarische) ondernemers over wetten en regels. Hierbij let ze op alles wat van invloed kan zijn op de waterkwaliteit.

Contact leuker dan wetgeving

Die controlerende functie hoort bij het werk, maar is niet het allerbelangrijkst. Zelf haalt Gerda het meeste plezier uit het contact met de ondernemers. ‘Heb ik een controle, dan rijd ik naar de agrariër en maak een rondje op het erf om te kijken of er bijzonderheden zijn. Vaak spreken we daarna samen de controle nog even door.’

In de agrarische sector is de regelgeving de afgelopen jaren flink toegenomen, waardoor boeren steeds meer te maken krijgen met controles van verschillende organisaties. Als medewerker Watertoezicht ben je daarbij geen uitzondering. Gerda voelt zich hier af en toe bezwaard over: ‘Er zijn al zoveel controles en dan komen wij óók nog. Soms vind ik dat lastig, maar het hoort er wel bij.’ De wetgeving is nodig als instrument om te kunnen handhaven, maar dat gebeurt gelukkig zelden. Als er eens een overtreding is, zoekt Gerda graag samen met de ondernemer naar de beste oplossing, waarna ze samen een kop koffie drinken.

Liefde voor (schoon) water

Gerda heeft niet altijd deze rol gehad binnen het waterschap. Hiervoor werkte zij als medewerker Waterkwaliteitsonderzoek. Dat werken aan een betere waterkwaliteit is waar ze ook in haar huidige functie het meeste trots op is. ‘Met dit werk kan ik bijdragen aan een betere wereld. Niet alleen voor de planten en dieren: uiteindelijk is een goede waterkwaliteit voor iedereen van belang!’