De baan van Jan-Willem (53) als technicus bij Waterschap Zuiderzeeland gaat niet alleen over het technische werk dat nodig is om de gemalen het overtollige water uit de polders te laten pompen. Het gaat ook over het voorbereiden en aansturen van dat werk – en vooral: over samenwerken.

De laatste schakel in de regenwater-keten 

Het team van Jan-Willem richt zich op één van de drie kerntaken van het waterschap: bemalen – het afvoeren van regenwater uit de polders. Jan-Willem vertelt: ‘Regenwater valt op de grond en komt in de sloot terecht, daarover gaan onze collega's van de afdeling Waterbeheer. Daarna stroomt het verder de tocht in. Daar stijgt het water, en wij pompen dat dan weer met onze gemalen de polder uit. Vroeger, voordat ik bij het waterschap werkte, dacht ik: water valt uit de lucht, de sloot in – en klaar. Maar eigenlijk begint het dan pas!’

Van assistent tot hoofd-werktuigkundige

Ruim 30 jaar geleden kwam Jan-Willem bij het waterschap terecht. Eerst als vakantiebaantje. Jan-Willem: ‘Mijn buurman was hoofd van de technische afdeling. Via hem kon ik een paar weken werk doen op gemaal De Blocq van Kuffeler in Almere. Ik was daar assistent in de bemalingsploeg. Na 3 jaar kwam er plek vrij in Lelystad, bij gemaal Wortman. Uiteindelijk klom ik op tot werktuigkundige, wat we nu technicus noemen.’

In zijn huidige rol is Jan-Willem samen met zijn collega-technici eindverantwoordelijk over gemaal Wortman en de storingsdienst. Inmiddels is hij hoofd-werktuigkundige/objectverantwoordelijke en stuurt hij een team aan van 5 man. In totaal bestaat de groep technici die bij de gemalen in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland werken uit zo’n 11 man. Eerder spraken we voor Waterwerkers met Thomas, technicus op gemaal Vissering op Urk, die werkt in het technische team van de Noordoostpolder.

Jan-Willem vertelt: ‘Mijn belangrijkste taak is ervoor zorgen dat het totale proces bij gemaal Wortman blijft lopen. Hiervoor stuur ik de constructiewerkplaats en grote technische klussen aan. Ik zorg dat mijn collega’s hier iedere dag goed voorbereid aan het werk kunnen. Zo zorgen we samen als team dat iedereen in de regio veilig kan wonen, werken en recreëren.’

Jan-Willem op het gemaal

Méér dan dijken leggen en onderhouden

Jan-Willem merkt op dat veel mensen zich niet bewust zijn van hoever het landschap van Zuiderzeeland onder de waterspiegel ligt. ‘Laatst was ik in de sportschool met mijn werkkleding nog aan en raakte met een paar jongens aan de praat. Zij waren benieuwd naar wat mijn werk inhield. Deze jongens dachten dat wij in Flevoland gewoon een dijk hadden gemaakt, het meer hadden gedempt en dat we er nu bovenop wonen. Toen ik hen vertelde dat we eigenlijk 4 meter onder water zitten als de dijk doorbreekt, schrokken ze wel. Dat zijn dingen die mensen zich vaak niet goed beseffen, terwijl zij inwoners van de regio zijn. Ook weten mensen vaak niet waar hun waterschapsbelasting nou precies naartoe gaat. Dan leg ik hen bijvoorbeeld uit dat we daarmee de dijken sterk houden en zorgen voor schoon én veilig water.

 

Sterk en hecht team

‘Ik vind het geweldig om dingen te bedenken en te maken, om mijn collega’s te helpen met slimme technische oplossingen. Maar waar ik het meest trots op ben in mijn werk, is ons team.’ vertelt Jan-Willem. ‘Toen ik in de jaren ’90 net begon bij gemaal Wortman, kwam ik onder de hoede van een hele goede technicus. Na een tijd kom je dan ‘op gelijke voet van je meester’ en word je samen beter. Dat was een hele leuke ervaring. Nu hebben wij sinds een jaar of drie een jonge collega in dienst, en proberen we hem op dezelfde manier vooruit te brengen. Hij brengt weer dingen in die hij op school heeft geleerd. Zo komen we samen écht verder. Daar heb ik in de loop van de jaren wel meer oog voor gekregen.’

Het werken met de storingsdiensten en het bedienen van het gemaal hebben veel invloed op het dagelijkse (privé-)leven van de technici. Jan-Willem: ‘Gemaal Wortman is handbediend, als de motoren moeten draaien moet je met zijn tweeën aanwezig zijn om te smeren, te controleren én in te grijpen als dat nodig is. En voor de storingsdienst heb je je telefoon bij je: als een elektrisch gemaal uitvalt, krijg je daar een seintje van. Ook ben je verantwoordelijk voor het waterpeil. Dit houdt in dat je in je dienstweek ook ‘s middag, ‘s avonds en in het weekend regelmatig inlogt in het systeem om dingen te controleren en eventueel aan te passen. Dit hangt altijd een beetje boven je hoofd. Daar leer je mee omgaan, je ruilt ook regelmatig een dienst met elkaar. Hierdoor weet je ook veel over het leven van je collega’s. Zo zijn we op gemaal Wortman door de jaren heen meer geworden dan collega’s alleen: we zijn ook een beetje broers.’

Meer verhalen van onze collega's?