De afgelopen maanden hebben we ruim 18.000 kuub bagger uit verschillende watergangen in het Trekkersveld en het dorp Zeewolde gehaald. We deden dat in samenwerking met aannemer de Jong Zuurmond. Het water op deze plaatsen is nu weer diep genoeg, en de bodem is weer schoon.

Het nut van baggeren

Door te baggeren houden we sloten en andere watergangen diep genoeg, zodat het water goed kan blijven doorstromen. Het verbetert ook de waterkwaliteit voor planten, vissen en andere waterdieren. Een schone bodem zorgt namelijk voor meer ruimte en zuurstof en warmt minder snel op in de zomer. 

Wat gebeurt er eigenlijk met al die bagger?

U vraagt zich misschien af waar we het laten, 18.000 kuub bagger. Op een aantal locaties konden we de bagger verspreiden over de grond naast het water en vervolgens inzaaien. Maar het grootste deel hebben we naar ons baggerdepot op de Gelderseweg gebracht. Daar blijft het liggen tot het voldoende is opgedroogd, zodat we het kunnen hergebruiken. Bijvoorbeeld in geluidswallen of wegbermen.

Beschoeiing vervangen

Naast het baggeren hebben we ook 2000 meter beschoeiing vervangen in het Sportwater en de Sporttocht. Op de plekken waar we dit gedaan hebben moet alleen het talud nog ingezaaid worden. Dit doen we zodra de weersomstandigheden hiervoor het beste zijn.

Meer weten?

We vertellen er alles over op onze pagina over baggeren: Baggeren | Waterschap Zuiderzeeland