Tussen 15 oktober en 15 maart valt het stormseizoen. Een storm komt in deze periode vaker voor dan in het voorjaar en zomer. De golven slaan bij een storm hard tegen de dijk. Daarom ronden we werkzaamheden aan de dijken en sluizen waar mogelijk af.

Om goed voorbereid te zijn op een storm zorgen we dat zoveel mogelijk onderhoudswerkzaamheden aan de dijken zijn uitgevoerd

Denk aan het herzetten van basaltzuilen, nieuw stortsteen voor de dijk en de aanleg en onderhoud van de drainage in de dijk. Ook het maaien van het gras op de dijken, het opruimen van aangespoeld afval en het maaien van de aangrenzende sloten hoort bij de onderhoudswerkzaamheden.

Verder testen dijkopzichters het sluiten van de Kadoelerkeersluis bij Kraggenburg, de coupures op Urk en de coupure in de Oostvaardersdijk, in de buurt van Gemaal Wortman. 

Testen van de coupure in de Oostvaardersdijk