Natuurfietspad De Grote Trap weer stap dichterbij

Provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en Het Flevo-landschap hebben hun handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst voor de Grote Trap. Nog dit jaar wordt er begonnen om deze natuurstrook tussen de fietsbrug over de A6 bij Almere en het Horsterwold bij Zeewolde (over het zogenaamde Adelaarstracé) te voorzien van een recreatief fietspad en natuurvriendelijke oevers. Midden op de Grote Trap komen twee uitkijkpunten die een prachtig zicht bieden over Flevoland. Vanaf het voorjaar 2019 is de Grote Trap gereed om ontdekt te worden.

20170331 - De Grote trap

Gedeputeerde van de provincie Jaap Lodders, heemraad van Waterschap Zuiderzeeland Ton Leijten en hoofd Natuur en Landschap van Het Flevo-landschap Leo Boonman namen vandaag alvast een kijkje halverwege de Grote Trap, bij de Vogelweg. De provincie is als grootste financier ook de kartrekker van het project. “Met het realiseren van dit fietspad worden niet alleen Almere en Zeewolde beter met elkaar verbonden, maar komen we ook tegemoet aan de wensen van de recreatieve fietser die een mooie ronde door de provincie wil fietsen”, aldus Lodders.

De natuurstrook is 10 kilometer lang en “slechts” 100 meter breed. Lodders: “Ondanks dat het maar een smalle strook is, heb je toch het idee dat je je midden in de natuur bevindt en dankzij deze beperkte breedte heb je geregeld prachtige uitzichten op het agrarisch hart van de polder.”

Typisch Flevolands landschap

Het gebied van het Flevo-landschap wordt door de komst van het fietspad toegankelijk voor het publiek. “Wij zijn daar heel blij mee”, zegt Leo Boonman van Het Flevo-landschap. “Elke keer als ik in dit gebied kom, verbaas ik mij weer over de schoonheid, de rust en ruimte die je hier ervaart. Als je op zoek bent naar dat typisch Flevolandse landschap dan moet je straks hier fietsen. In het dagelijks beheer van het natuurgebied worden de boswachters nu al bijgestaan door Hereford koeien. Boonman: “Deze blijven ook na de komst van het fietspad door het gebied lopen. Het is een vriendelijk ras die ons meehelpt het natuurgebied begaanbaar en gevarieerd te houden. Voor de recreant is het daarbij een leuke afwisseling.”

Natuurvriendelijke oevers

“De natuur wordt ook beleefbaarder, omdat we, naast het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, ook inhammen, poeltjes en zelfs slenken maken”, vult Ton Leijten van het waterschap aan. “En uiteraard helpt dit project ons om aan onze doelstelling om voor 2027, 40% van de oevers langs tochten in Flevoland duurzaam of natuurvriendelijk in te richten.” Naast het verbeteren van de waterkwaliteit zijn duurzame en natuurvriendelijke oevers goedkoper in onderhoud en hebben ze een bewezen positief effect op het bergend vermogen van het watersysteem. Er is dus meer ruimte voor water tijdens extreme buien.”

Inloopavond, 3 april

Het Flevo-landschap, Waterschap Zuiderzeeland en provincie Flevoland organiseren samen een inloopavond op maandag 3 april in Paviljoen de Waterlely, Vlotgrasweg 11 in Natuurpark Lelystad. Tussen 19.00 en 21.00 uur zijn medewerkers van deze drie samenwerkende partijen aanwezig om de plannen toe te lichten. Er is geen vast programma.

Europa

De Grote Trap wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO): Europa investeert in zijn platteland.