Start werkzaamheden de Grote Trap

Op donderdag 28 september 2017 zijn de werkzaamheden voor de aanleg van de Grote Trap van start gegaan. De Grote Trap is een natuurstrook die door provincie Flevoland, Het Flevo-Landschap en Waterschap Zuiderzeeland toegankelijk wordt gemaakt voor het publiek.

De werkzaamheden zijn officieel ingeluid door het afgraven van het eerste stuk oever door vertegenwoordigers van de drie betrokken organisaties: Jaap Lodders, gedeputeerde provincie Flevoland, Martin Jansen, directeur van Het Flevo-Landschap en Ton Leijten, heemraad Waterschap Zuiderzeeland.

De Grote Trap

De Grote Trap is een natuurstrook van zo’n 10 kilometer lang en 100 meter breed. Het gebied ligt tussen de fietsbrug over de A6 en het Horsterwold bij Zeewolde. Wanneer het gebied toegankelijk is gemaakt, kan er worden gefietst tussen grazende koeien en meanderend water vol planten en kleine dieren. Picknicken langs de route en vanuit schuilhutten kijken naar akker- en struweelvogels is straks allemaal mogelijk.

Start grote trap

Werkzaamheden

De werkzaamheden starten 29 september 2017 en duren naar verwachting tot en met maart 2019. In het najaar van 2017 wordt begonnen met het grondwerk voor de natuurvriendelijke oevers, geulen en slikken. Een deel van de afgegraven grond wordt gebruikt voor de aanleg van het fietspad. Deze werkzaamheden duren tot en met maart 2018. Daarna liggen de werkzaamheden stil in verband met het broedseizoen.

In september 2018 worden de werkzaamheden hervat en wordt het fietspad aangelegd. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in het voorjaar van 2019 klaar.

Overlast van de werkzaamheden is beperkt tot in- en uitrijdend bouwverkeer bij de Ibisweg, Schollevaarweg en Adelaarsweg.

Europa

De Grote Trap wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO): Europa investeert in zijn platteland.

Start Grote Trap