Waterplan Almere

Het Waterplan Almere 2017- 2022 is afgerond, met dank aan uw inbreng en die van vele betrokkenen tijdens o.a. de Waterweek in het WTC en het Waterstadsdebat in de Vossenburcht.

Op donderdag 23 maart a.s. leggen we het plan voor aan de Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland (’s middags) en de gemeenteraad van Almere (’s avonds).

Sneak preview Waterplan Almere

Op 22 maart, Wereldwaterdag, wordt een zogeheten ‘sneak preview’ georganiseerd van het Waterplan Almere. De volgende dag wordt het Waterplan behandeld in de Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland en in de gemeenteraad van Almere. Hiermee wordt een intensief samenwerkingstraject afgesloten. Lees meer over deze sneak preview.

Een meisje kijkt over het water.