Baggeren Lelystad

Tussen week 2 en week 8 (januari t/m maart 2018) gaat Waterschap Zuiderzeeland in Lelystad baggeren. De baggerwerkzaamheden zijn nodig, omdat de watergangen te ondiep zijn geworden. Een aannemer voert de werkzaamheden voor het waterschap uit.

Plattegrond baggeren Lelystad (png, 309 kB)

De werkzaamheden worden zo veel mogelijk vanaf het water uitgevoerd. De aan- en afvoer van materiaal gaat wel door de wijken. We proberen uiteraard de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Boten en objecten verwijderen

Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk om de gehele sloot vrij te maken. Vaartuigen en objecten moeten daarom verplaatst worden. Heeft u een vaartuig of object in één van de betrokken watergangen liggen, wilt u deze dan vóór aanvang werkzaamheden verwijderen?

Waarom baggeren?

Doordat gronddeeltjes en plantenresten naar de bodem zakken, ontstaat er een laag baggerspecie. Een dunne laag baggerspecie op de bodem is geen probleem, maar een dikke laag baggerspecie zorgt ervoor dat de watergang te ondiep wordt. Onder invloed van teveel meststoffen, neemt de diepte van de laag baggerspecie toe. Het gevolg is dat er minder water door de watergang kan stromen. Dit levert met name problemen op in extreem natte en droge periodes. Ook kan de natuur van een dikke laag baggerspecie hinder ondervinden. Ondiep water warmt in warme periodes snel op waarbij zich situaties met zuurstofgebrek kunnen voordoen met mogelijk massale vissterfte, botulisme of het ontstaan van blauwalg als gevolg. Lees meer over baggeren.

Informatie

Indien u opmerkingen en/of vragen heeft, kunt u contact opnemen met de opzichter uit het gebied, de heer Chris Brand, bereikbaar via telefoonnummer (0320) 269 600 of mail naar lelystad@zuiderzeeland.nl.

Kaart baggeren Lelystad 500px