Beter meten gemalen

Met het project ‘Beter meten gemalen’ op gemaal Colijn, zet Waterschap Zuiderzeeland in op nauwkeurige capaciteitsmetingen om zo efficiënt mogelijk te malen. Oftewel, het waterschap weet precies hoeveel water één van de drie pompen verplaatst. De permanente debietmeting (gemiddelde hoeveelheid water per tijdseenheid) is gekoppeld aan de meting van het energieverbruik van de pomp en is uniek in Nederland. Hiermee kan het waterschap onderzoeken uitvoeren om het rendement van de pompen te verbeteren.

Meten is weten

Sinds kort meet Waterschap Zuiderzeeland wat een van de drie pompen aan water verplaatst. Voorheen werd dit berekend, maar die berekening was gebaseerd op metingen uit 1996. De eerste stap was een nulmeting van de huidige capaciteit, als uitgangspunt voor vervolgonderzoek. Vervolgens is met sensoren een permanente debietmeting in de perstunnel van de pomp geïnstalleerd. Daarnaast meet het waterschap het energieverbruik van de pomp en zijn de metingen gekoppeld aan het bestaande besturingssysteem. Met de data uit de metingen kan het rendement van de pomp continu worden berekend en getoond.

Onderzoeken

Door de continue rendementsmetingen van de pomp, is het nu mogelijk om de effecten van verschillende proefopstellingen te onderzoeken. Denk hierbij aan:

  • bepaling van de weerstand van het krooshek;
  • optimaliseren van de krooshek reinigingsinstallatie;
  • voor- en nadelen van opstuwing en verlaging lokale peilen door windrichting;
  • effect van de pompen op elkaar bij samenloop;
  • verbetering van de wateraanvoer.

Gemaal Colijn

Gemaal Colijn in Ketelhaven bemaalt het gebied van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland en loost op het Ketelmeer. In gemaal Colijn staan drie pompen, aangedreven door elektromotoren (660kW/900pk). Het peilverschil tussen het Ketelmeer en het polderpeil is gemiddeld 5,8 meter. Jaarlijks pompt gemaal Colijn circa 270 miljard liter water de polder uit, vergelijkbaar met zo’n 108.000 olympische zwembaden. Kortom, ontzettend veel water.

Bij dit project werkt Waterschap Zuiderzeeland samen met Eijkelkamp Soil & Water en NIVUS. In deze film van Eijkelkamp vertelt Albert Koffeman van het waterschap over de samenwerking en het doel van dit project.

Scan-550-breed

Betermetengemalen-sensoren

Meetsensoren in de perstunnel