Bodemdaling Noordoostpolder

In het landbouwgebied ten zuidwesten van Emmeloord is sprake van bodemdaling. Hierdoor ontstaan problemen met het huidige landgebruik. Standaard ingrepen van het waterschap leiden slechts voor korte tijd tot resultaat.

De provincie, het waterschap en de gemeente Noordoostpolder ontwikkelden samen met agrariërs en landeigenaren een bodemaanpak. Deze bodemaanpak bestaat uit verkenningen naar de problemen en mogelijke oplossingen rondom bodemdaling op korte en lange termijn. Op korte termijn verwachten de overheden dat het huidige landgebruik met optimalisatie op de kavel en in het watersysteem kan worden voortgezet. Op middellange termijn moet er rekening gehouden worden met nattere omstandigheden.

Meer informatie over:

Bodemdaling

Bodemdalingsgebied

Praatplaat bodemdaling_2_klein

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Bodemaanpak

De bodemdaling is een onomkeerbaar proces. Agrariërs en landeigenaren moeten zelf een manier vinden om hiermee om te gaan. De overheden hebben een faciliterende rol bij het zoeken naar alternatieven. Gezocht wordt naar oplossingen die de huidige problemen verlichten, maar ook naar oplossingen die rekening houden met de situatie over 20 tot 50 jaar. De bodemaanpak bestaat uit drie verkenningen:

  1. Verkenning naar maatregelen in het watersysteem
  2. Verkenning van alternatieven voor ander landgebruik
  3. Verkenning van vernattingsproblemen

Lees meer over de bodemaanpak

Doet u ook mee?

Bent u een agrariër of landeigenaar uit het bodemdalingsgebied ten zuidwesten van Emmeloord? En bent u nog niet betrokken bij de bodemaanpak? Meedoen kan nog steeds! Stuur een e-mail naar bodemaanpak@zuiderzeeland.nl.


Tussenresultaten bodemaanpak

Tijden een gebiedsavond in Tollebeek op 22 maart 2018 hebben wij de tussenresultaten van de bodemaanpak voorgelegd aan zo’n 40 agrariërs uit het bodemdalingsgebied.

Vragen en antwoorden

Lees hier de vragen van agrariërs over bodemdaling én de antwoorden.

Doe mee!

De provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en de gemeente Noordoostpolder roepen agrariërs uit het bodemdalingsgebied op om mee te werken aan de bodemaanpak. Meld u aan via bodemaanpak@zuiderzeeland.nl.

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor de nieuwsbrief bodemdaling! Zo blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de bodemaanpak.

Trefwoorden