Buitendijkse gebieden

Parkhaven (1)

Er zijn in de provincie Flevoland gebieden die niet worden beschermd door de grote dijken, omdat ze buiten deze dijken liggen; ‘buitendijks' heet dat. Toch worden 24 van deze gebieden wel degelijk beschermd door dijken en waterkeringen. Deze zijn echter niet altijd zichtbaar. Waterschap Zuiderzeeland heeft de zorg voor deze buitendijkse keringen. Dit betekent dat het waterschap er voor moet zorgen dat de dijken en keringen van deze buitendijkse gebieden in orde zijn en aan de veiligheidsnormen voldoen.

Project buitendijkse gebieden

Buitendijkse gebieden

Waterschap Zuiderzeeland heeft de zorg voor 24 buitendijkse gebieden. Lees meer

Actueel

Zeewolde

De komende periode is het waterschap aan de slag in verschillende buitendijkse gebieden. Lees meer

Geschiedenis

Muiderzand

Het project buitendijkse gebieden heeft een geschiedenis die teruggaat tot 2005. Lees meer

Actualititeiten en nieuws buitendijkse gebieden