Achtergrond en samenwerkingspartners

Innovatieve slibgisting met Ephyra®

Ephyra-Themista-combi

De innovatieve slibgistingstechnologieën Ephyra® en Themista® (Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard - HHSK) zijn ontwikkeld door Royal HaskoningDHV in samenwerking met Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), HHSK en Waterschap Zuiderzeeland.

Dit project is mede gefinancierd met een bijdrage van het financieringsinstrument LIFE van de Europese Unie en met
een Topsector Energie-subsidie van het Ministerie van Economische Zaken.

Met Ephyra® wordt slib uit afvalwater vergist en daarbij komt biogas vrij. Dit wordt gebruikt als energie voor de zuivering. Door de vergisting blijft ook minder slib over dat moet worden afgevoerd.

Proces en stand van zaken

Stand van zaken

Foto-website-klein

In 2017 is de slibontwateringsinstallatie gerenoveerd en is de Ephyra®-installatie gebouwd op AWZI Tollebeek. Eind 2017 begon een opstartperiode van vijf maanden die mei 2018 succesvol is afgerond met een garantietest. De komende anderhalf jaar vinden onderzoeken plaats en worden verbeteringen doorgevoerd.

Ook een deel van het slib van AWZI Lelystad wordt verwerkt met de Ephyra®-installatie op AWZI Tollebeek. Het afgelopen jaar is slechts één slibstraat omgebouwd op AWZI Lelystad. De tweede slibstraat wordt pas omgebouwd na bewezen betrouwbaarheid van de nieuwe Ephyra®-installatie en slibontwatering.

Een van de projectdoelen is om de AWZI om te bouwen tot energiefabriek. Dit is zeker gelukt. De opstartperiode heeft laten zien dat de AWZI elektriciteit teruglevert aan de leverancier in plaats van elektriciteit af te nemen.

Nieuws Ephyra®