Ephyra® - pilotfase

Waterschap Zuiderzeeland en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard willen de biogasproductie op hun afvalwaterzuiveringsinstallaties maximaliseren. De komende maanden werken zij aan pilotprojecten waarbij ze de verschillende slibgistingstechnologieën Themista® en Ephyra® van Royal Haskoning DHV testen.

Dankzij de innovatieve slibgistingstechnologieën halen de waterschappen nog meer energie uit water. Themista® en Ephyra® zijn twee voorbehandelingstechnieken die ontwikkeld zijn door Royal Haskoning DHV om de slibhoeveelheid vrijkomend uit het afvalwaterverwerkingsproces te verminderen en de biogasproductie te maximaliseren.

Afvalwaterzuivering

Deze innovatieve slibgistingstechnologieën onderscheiden zich door hoge efficiency, robuustheid en lage exploitatiekosten. Wanneer de waterschappen erin slagen om de slibhoeveelheid te verminderen en de biogasproductie te maximaliseren voldoen zij aan het Klimaatakkoord en de Meerjarenafspraken Energie-efficiency 3. Laboratoriumtesten uit 2012 en 2013 maken de verwachtingen hoog gespannen voor toepassing op zowel huishoudelijk als industriële afvalwaterstromen. Daarom is deze techniek recent gepatenteerd.

Samenwerken

Naast energierendement en kostenvermindering, is ook kennis opdoen één van de doelstellingen van de samenwerkingspartners. Het onderzoek past goed in de energiestrategie van de waterschappen en wordt dan ook gefinancierd door alle deelnemende partijen. Voor de pilot is een TKI subsidie toegekend en voor de uiteindelijke uitvoering een LIFE+ subsidie.

De Ephyra® pilotcontainer bij de afvalwaterzuivering in Tollebeek.


Partners

Beide waterschappen werken in deze pilot samen met Royal HaskoningDHV, STOWA en Logisticon Water Treatment. Zij krijgen ondersteuning van TU Delft en Endress+Hauser.

life-plus-220px

Trefwoorden