Herziening peilbesluit Almere

Almere is voortdurend in ontwikkeling. Het waterschap herziet daarom de afspraken over de hoogte van het waterpeil in deze stad. Dit wordt vastgelegd in een nieuw peilbesluit dat wij in 2018 opstellen. Wij vroegen  de inwoners van Almere hoe zij het huidige waterpeil ervaren. Hierop zijn meer dan honderd reacties binnengekomen. Deze reacties zijn een waardevolle inbreng voor het peilbesluit. In de maanden april en mei geven wij op alle reacties een antwoord. Waar nodig nemen wij contact met u op en komen wij bij u langs om de situatie beter in beeld te krijgen.

Peilbesluitgebied Almere

Wij streven ernaar om in juni het nieuwe peilbesluit op te stellen zodat we deze na de zomer ter inzage kunnen leggen. Gedurende zes weken kunt u dan uw zienswijze indienen. Wij reageren op deze zienswijzen via een inspraakrapport. Hierin staat of uw zienswijze leidt tot een aanpassing van het nieuwe peilbesluit. Ten slotte gaat het peilbesluit via het dagelijks bestuur naar het algemene bestuur (de Algemene Vergadering ) van het waterschap. De Algemene Vergadering stelt het inspraakrapport en het definitieve peilbesluit vast. Dit is naar verwachting begin 2019.

Peilbeheer

Waterschap Zuiderzeeland is in Flevoland verantwoordelijk voor het beheer van het waterpeil in sloten, tochten, vaarten en meren. Een juiste stand van het water is belangrijk. Een te laag waterpeil kan bijvoorbeeld slecht zijn voor planten of verzakkingen veroorzaken. Een te hoog waterpeil kan leiden tot verrotte landbouwgewassen, problemen voor de scheepvaart en verhoogd grondwater in kruipruimtes en tuinen.

De hoogte van het water stemmen wij daarom nauwkeurig af op de directe omgeving, zoals bebouwing, akkers en natuur, en leggen wij vast in een peilbesluit. Als de omgeving verandert, bijvoorbeeld door de aanleg van een nieuwe woonwijk, herzien wij het peilbesluit. Hiervoor vragen wij altijd aan de omgeving of zij klachten of wensen hebben zodat wij dit kunnen mee wegen in het nieuwe peilbesluit.

Lees meer over het peilbeheer van Waterschap Zuiderzeeland


Meer informatie