Internationale samenwerking

In veel ontwikkelingslanden zijn er grote problemen met water. De nood is groter dan in Nederland en de middelen/kennis beperkter. Watertekort, overstromingen, vervuiling van het water, onhygiënische sanitaire omstandigheden en een desastreuze impact van klimaatverandering. Door deze problemen met water ontstaan er ziekten, kindersterfte, armoede en hongersnood. Dit leidt tot conflicten tussen bevolkingsgroepen en een toenemend aantal klimaatvluchtelingen.

Vervuiling rondom leerlooierij in Ethiopië

De lokale overheden zijn niet in staat om een passend antwoord op deze problemen te geven. De waterschappen hebben eeuwenlange ervaring met waterbeheer opgebouwd. Wij kunnen deze overheden helpen om hun waterbeheer beter te organiseren. Daarnaast kunnen we Nederlandse marktpartijen helpen bij acquisitie en uitvoering van internationale opdrachten (hulp&handel).

Wat doen we?

Sinds enkele jaren is Waterschap Zuiderzeeland actief in internationale projecten in twee geselecteerde focuslanden; Ethiopië en Indonesië. Wij helpen de overheden terplekke om hun taak beter uit te voeren. In de projecten in Ethiopië en Indonesië adviseren, trainen en ondersteunen wij onze partners op onderwerpen zoals: integraal waterbeheer, vergunningverlening en handhaving, samenwerking en stakeholder betrokkenheid, communicatie, planmatige implementatie, monitoring en datamanagement, gebruik rivier modellen, anti-corruptie, opleiding jong talent, organisatie ontwikkeling, emissiebeheer en innovatieve sanitatie.

Waterschap Zuiderzeeland is in het buitenland actief onder de noemer van ‘Dutch Water Authorities’ (DWA), www.dutchwaterauthorities.com. Dit geldt ook voor de andere waterschappen in Nederland; de DWA is het internationale gezicht van de waterschappen.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over onze internationale projecten? Bezoek dan onze projectpagina’s voor meer informatie over onze projecten in Ethiopië en Indonesië.

afval in water Indonesie