Programma MVO en innovatie

lampjes

Waterschap Zuiderzeeland streeft continu verbetering na, zowel in duurzaamheid, efficiency als in effectiviteit, die bovendien bijdragen aan maatschappelijk nut. We beproeven nieuwe technieken, nieuwe toepassingen en denken en doen mee in samenwerking met kennisinstellingen, bedrijven en overheden. Bekijk in het programma MVO en innovatie de negen innovaties waar het waterschap op dit moment aan werkt.

Innovatieloket

Heeft u een innovatief idee dat ons kan helpen het waterbeheer te verbeteren? Dan nodigen we u uit mee te denken of anders te denken en ons te informeren.

1024x647pxBeregenen_0058