Discrepantie bedrijven Zwolsehoek

Waterschap Zuiderzeeland voert in samenwerking met de gemeente Urk een inventarisatie uit op het bedrijventerrein Zwolsehoek op Urk. Deze inventarisatie richt zich op het inventariseren van bronnen van discrepantie en het verbeteren van de waterhuishouding. Discrepantie is het verschil tussen de gemeten hoeveelheid afvalwater en vuilvracht, op de afvalwaterzuivering (aantal IE) en de zuiveringsheffing die bij huishoudens en bedrijven door Waterschap Zuiderzeeland in rekening wordt gebracht (aantal vervuilingseenheden VE).

Discrepantie in beeld

Waarom onderzoek naar discrepantie?

In de afgelopen jaren is uit metingen gebleken dat via het (vuilwater)rioolgemaal van bedrijventerrein Zwolsehoek meer afvalwater aangevoerd wordt bij de afvalwaterzuivering (AWZI) in Tollebeek, terwijl de belastinginkomsten van het bedrijventerrein gelijk is gebleven. Waterschap Zuiderzeeland heeft naar aanleiding van de zeer hoge discrepantie op bedrijventerrein Zwolsehoek besloten tot het uitvoeren van een inventarisatie. De inventarisatie richt zich hierbij op de bronnen bij bedrijven die discrepantie kunnen veroorzaken.

Wat levert discrepantie op?

Waarom is onderzoek/inventarisatie van discrepantiebronnen en het aanpakken/ oplossen van discrepantie van (groot) belang? De kosten van zuiveringsbeheer worden immers verdeeld over de aangesloten huishoudens en bedrijven. Daarnaast ontvangt Waterschap Zuiderzeeland niet meer geld door het verminderen van discrepantie Waarom dan toch discrepantieonderzoek?

redenen voor onderzoek naar discrepantie

Aanpak

Het waterschap en de gemeente willen een verklaring voor de verschillen in discrepantie. Hiervoor wordt onder andere een inventarisatie uitgevoerd waarbij verschillende bedrijven (een afspiegeling van de gevestigde bedrijven) worden bezocht. Het doel is een beeld te krijgen te krijgen van de bedrijfsactiviteiten bij verschillende bedrijven op het bedrijventerrein, vastleggen van afwaterlozingen en inzicht krijgen in beheer/onderhoud en de omvang van zuiveringstechnische voorzieningen. Op basis van de uitkomsten willen we bepalen welke gebiedsgerichte acties en /of oplossingen wenselijk zijn om de discrepantie te verminderen.

Informatie

Heeft u vragen over discrepantie of over de inventarisatie, neem dan contact op met dhr. H. Dorgelo van Waterschap Zuiderzeeland, tel. (0320) 274 911 of mail naar watertoezicht@zuiderzeeland.nl.