Oosterwold

Oosterwold is een groen, agrarisch gebied tussen Almere en Zeewolde. Hier wordt de gebiedsinrichting geheel aan de bewoners overgelaten. Zij kiezen niet alleen de eigen woning, maar realiseren ook zelf de wegen, het groen, de openbare ruimte en… het water. Waterschap Zuiderzeeland werkt als partner samen met de gemeenten Almere en Zeewolde, het Rijksvastgoedbedrijf en de provincie Flevoland aan deze bijzondere manier van gebiedsontwikkeling.

Praatplaat polder web

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Als waterschap zien wij erop toe dat de waterhuishouding in het gebied Oosterwold goed geregeld is. Zo verkleinen wij de kans op wateroverlast en zorgen wij ervoor dat de waterkwaliteit op orde is. De bewoners van Oosterwold zijn zelf verantwoordelijk voor de waterhuishouding op hun kavel en voor het voorkomen van negatieve effecten op de omgeving.

De toekomstige bewoners van Oosterwold stellen een ontwikkelplan op. Hierin wordt ook omschreven hoe zij het watersysteem aanleggen en het huishoudelijk afvalwater zuiveren. Dit noemen wij het waterplan. Daarnaast vragen zij een watervergunning aan en doen een melding over het lozen van afvalwater.

Het waterschap ondersteunt bewoners bij het opstellen van het waterplan en het aanvragen van de watervergunning. Hiervoor zijn twee informatiegidsen ontwikkeld:

Daarnaast organiseren wij op vrijdagochtend regelmatig een inloopspreekuur. Hier staan medewerkers van het waterschap klaar om samen met de bewoners naar hun waterplan en de vergunningaanvraag te kijken. De actuele data van de inloopochtenden staan in de kalender op onze website.