Zuiveren afvalwater

Een goede afvalwaterzuivering is belangrijk voor de volksgezondheid, het milieu en een prettige leefomgeving. In Oosterwold wordt geen riolering aangelegd en woningen worden niet aangesloten op een afvalwaterzuiveringsinstallatie van het waterschap. De bewoners van Oosterwold zuiveren zelf het afvalwater voordat het in de omgeving terechtkomt en maken hier een melding van bij het waterschap.

In de informatiegids ‘Afvalwater zuiveren in Oosterwold' (pdf, 588 kB) staan aandachtspunten en voorwaarden voor afvalwaterzuivering.

Praatplaat afvalwater web

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Wat is huishoudelijk afvalwater?

Huishoudelijk afvalwater is al het afvalwater dat in een woonhuis wordt geproduceerd. Voorbeelden hiervan zijn water uit de wc, het doucheputje, het gootsteenputje en wasmachine. Huishoudelijk afvalwater mag niet zomaar worden geloosd in de bodem of in het water. Het moet eerst gezuiverd worden. Deze zuivering dient te voldoen aan bepaalde normen om te voorkomen dat het water en de bodem vervuild raken. Zo ontstaat er geen gevaar voor het milieu of de volksgezondheid.


Direct naar

Aanvragen omgevingsvergunning en melden lozing afvalwater.

Meer informatie

Op vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur is onze vergunningverlener regelmatig aanwezig op het gemaal De Blocq van Kuffeler in Almere (Blocq van Kuffelerweg 1). De actuele data van de inloopochtenden staan in de kalender op onze website.