Aanleggen watersysteem

Om Oosterwold droog en schoon te houden, zorgen de bewoners van Oosterwold zelf voor een goed functionerend watersysteem op hun kavel. Omdat de watersystemen op de kavels onderdeel zijn van het algemene watersysteem in het gebied, moeten deze aan een aantal voorwaarden voldoen.

In de informatiegids 'Water op uw kavel in Oosterwold’ (pdf, 925 kB) staan de beoordelingscriteria en aandachtspunten voor het waterplan en de aanvraag van de watervergunning.

Water en waterberging in Oosterwold

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Wat is een watersysteem?

Een watersysteem bestaat uit een kringloop van regenwater, oppervlaktewater, grondwater en alle bijbehorende systemen, zoals de bodem, sloten, vijvers, drainage, duikers en stuwen. Afvalwater en drinkwater horen hier niet bij.

Waterberging

Een belangrijke voorwaarde voor een goed functionerend watersysteem is waterberging. Waterberging zorgt voor het opvangen van water van een (harde) regenbui. Het regenwater wordt opgevangen om wateroverlast te voorkomen. Het watersysteem in de omgeving kan al dat regenwater niet in één keer opvangen. Daarom moet elke bewoner in Oosterwold het regenwater dat op de eigen kavel valt, tijdelijk kunnen bergen voordat het wordt afgevoerd naar sloten buiten de kavel.


Direct naar

Aanvragen watervergunning en melden lozen afvalwater.

Vragen of advies?

Op vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur is onze vergunningverlener regelmatig aanwezig op het gemaal De Blocq van Kuffeler in Almere (Blocq van Kuffelerweg 1). De actuele data van de inloopochtenden staan in de kalender op onze website.