Aanvragen watervergunning

De toekomstige bewoners van Oosterwold:

  • Vragen een watervergunning aan. De watervergunning gaat over het functioneren van het watersysteem op het kavel en het voorkomen van wateroverlast.
  • Doen een melding voor het ‘Besluit lozing afvalwater huishoudens’. Deze melding gaat over het lozen van gezuiverd afvalwater.

Afhankelijk van de plannen van de initiatiefnemer wordt er soms ook een vergunningaanvraag ingediend voor het onttrekken en lozen van grondwater. Dit kan van toepassing zijn wanneer bewoners grondwater willen onttrekken of een put willen slaan, bijvoorbeeld ten behoeve van bluswater.

Informatie over vergunningaanvraag

Waterschap Zuiderzeeland heeft twee informatiegidsen ontwikkeld die helpen bij de vergunningaanvraag:

In deze gidsen is te lezen wat er aangeleverd moet worden om een complete vergunningaanvraag in te dienen en aan welke voorwaarden het waterplan moet voldoen.

Vergunningaanvraag voorbespreken

Wij raden bewoners aan om de vergunningaanvraag vóór het indienen te bespreken met het waterschap. Samen met een vergunningverlener wordt dan bekeken of de aanvraag volledig is. Dit kan wekelijks tijdens het inloopspreekuur (binnenlopen zonder afspraak) op gemaal De Blocq van Kuffeler in Almere. Voor vragen over uw waterplan en algemene vragen over water, kunt u ook op ons inloopspreekuur terecht. Heeft u vragen over het indienen van de aanvraag en de melding van uw initiatief en/of wilt u hiervoor de handleiding ontvangen? Neemt u dan contact op met het team Waterprocedures van het waterschap. Dat kan via e-mailadres oosterwold@zuiderzeeland.nl.

Vergunningaanvraag indienen

De watervergunning wordt digitaal aangevraagd via het Omgevingsloket Online. De ‘Handleiding aanvragen watervergunning (pdf, 507 kB)’ ondersteunt hierbij. In het Omgevingsloket wordt ook de omgevingsvergunning aangevraagd en het lozen van afvalwater of het onttrekken van grondwater gemeld.

Bij een volledige aanvraag streven wij ernaar om binnen een termijn van 4 weken de vergunning te verstrekken. Tijdens de voorbespreking wordt aangegeven of dit haalbaar is.


Direct naar

Aanvragen watervergunning en melden lozing afvalwater

Meer informatie

Op de inloopspreekuren is onze vergunningverlener aanwezig op gemaal De Blocq van Kuffeler in Almere (De Blocq van Kuffelerweg 1). De actuele data van de inloopspreekuren staan in de kalender op onze website.

Geen watertoets nodig!

Bewoners van Oosterwold hebben geen watertoets nodig!