Permanente hevels Westermeerdijk

In de zomer 2018 is uitvoering van de aanleg van twee permanente hevels bij de Westermeerdijk gestart.  De hevels gaan in de toekomst het gebied rond tussen Espel en Urk voorzien van zout- en ijzerarm water. Water dat nodig is voor de daar aanwezige bollenteelt, tuinbouw en specifieke teelten in de akkerbouw. De verwachting is dat de hevels in 2019 gereed zijn.

Duurzaam

Door de nieuwe robuuste hevels en meetsysteem voor de waterkwaliteit, kan het waterschap het water slim/efficiënt het gebied inlaten. Hierdoor kost het zo min mogelijk energie om het ingelaten water weer uit de polder te malen. Hierdoor wordt er alleen water ingelaten wanneer het EC te hoog is.

Aanpassingen

Om het water uit het IJsselmeer goed over het gebied te verdelen, zijn een paar aanpassingen in het watersysteem nodig. Zo word een duiker aangepast zodat die tijdelijk af te sluiten is. De aan- en afvoer van materialen zullen door het gebied gaan. Uiteraard proberen we de overlast tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken.

Plangebied op kaart juli 2018

Download kaart plangebied (pdf, 881 kB)

Het aangevoerde zout- en ijzerarme water wordt door een gesloten ingegraven leiding vanaf het IJsselmeer naar de Westermeertocht het gebied in geleid. De nieuwe hevels worden voorzien van een debietmeter en elektronisch gestuurde kleppen waarmee per tocht een bepaalde hoeveelheid water kan worden ingelaten. Hevel 1 (dikke blauwe lijn) bedient de Steenbank- en Ankertocht. Hevel 2 bedient de Espeler- en Onderduikerstocht. In het gebied zijn op vier plaatsen EC-meters gemonteerd die continue de zout- en ijzerwaardes in het water monitoren. Het gehele systeem wordt aangesloten op het automatische besturingsysteem van Waterschap Zuiderzeeland. De opzichter kan daardoor het watersysteem optimaal regelen.

Planning

Het waterschap heeft de werkzaamheden aanbesteed aan de aannemer Tebezo Waterbouw & Nautische dienstverlening. Het leidingwerk van de Westermeerdijk tot aan de Westermeerweg wordt nu aangelegd. De leiding moet onder de Westermeerweg door om bij de Westermeertocht uit te komen.

Informatie

Voor vragen en informatie kunt u terecht bij dhr. C.O. Adema, bereikbaar via tel. (0320) 274911 of per mail hevelswestermeerdijk@zuiderzeeland.nl.

Over de aanleg van de hevels is er binnen het waterschap langer gesproken. Zo heeft het algemeen bestuur van Waterschap Zuiderzeeland al in 2015 een besluit genomen om de hevels aan te leggen. Voorwaarde hierbij was dat het windmolenpark langs de dijk eerst klaar moest zijn. Inmiddels is het windmolenpark klaar en kan het waterschap de nieuwe permanente hevels plaatsen, zodat het gebied achter de Westermeerdijk op een efficiënte manier van zout- en ijzerarm water wordt voorzien.