Permanente hevels Westermeerdijk

Sinds augustus 2019 staan twee permanente hevels op de Westermeerdijk vlakbij Espel. De hevels voorzien het gebied rond tussen Espel en Urk van zoet en ijzerarm water. Water dat nodig is voor de daar aanwezige bollenteelt, tuinbouw en specifieke teelten in de akkerbouw.

Duurzaam

Door de nieuwe robuuste hevels en meetsysteem voor de waterkwaliteit, kan het waterschap het water slim/efficiënt het gebied inlaten. Hierdoor kost het zo min mogelijk energie om het ingelaten water weer uit de polder te malen. Hierdoor wordt er alleen water ingelaten wanneer het EC te hoog is.

Hoe werkt het?

Plangebied op kaart juli 2018

Download kaart plangebied (pdf, 881 kB)

Het aangevoerde zoet en ijzerarme water wordt door een gesloten ingegraven leiding vanaf het IJsselmeer naar de Westermeertocht het gebied in geleid. De hevels hebben een debietmeter en elektronisch gestuurde kleppen waarmee per tocht een bepaalde hoeveelheid water kan worden ingelaten. Hevel 1 (dikke blauwe lijn) bedient de Steenbank- en Ankertocht. Hevel 2 bedient de Espeler- en Onderduikerstocht. In het gebied zijn op vier plaatsen EC-meters gemonteerd die continue de zout- en ijzerwaardes in het water monitoren. Het gehele systeem wordt aangesloten op het automatische besturingsysteem van Waterschap Zuiderzeeland. De opzichter kan daardoor het watersysteem optimaal regelen.