Actieplan Bodem & Water

Meer zorg voor de Flevolandse bodem en water voor een goede agrarische opbrengst voor later. Hiervoor voert Waterschap Zuiderzeeland samen met LTO Noord en Provincie Flevoland het Actieplan Bodem & Water uit.

Het Actieplan activeert agrarische ondernemers om de nieuwste kennis toe te passen, nieuwe praktijkkennis te ontwikkelen en te verspreiden. Een gezonde en duurzame landbouw in Flevoland is van belang voor de verbetering van de waterkwaliteit en waterkwantiteit. Een gezamenlijk belang waar alle partijen zich voor in zullen zetten.

Activiteiten

In de periode van 2014-2019 organiseren LTO Noord Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en Provincie Flevoland een programma van activiteiten. Daarnaast zijn ze een verbindende factor tussen de al bestaande en komende initiatieven. Één van de activiteiten is het project Biomassa.

Een actueel overzicht van de activiteiten, tips en ontwikkelingen vindt u op www.bodemenwaterflevoland.nl


Actieplan in beeld

In de film over het Actieplan kunt u zien waarom het Actieplan zo belangrijk is.

Ondergrondverdichting

Plassen door bodemverdichting

Ondergrondverdichting ontstaat als de sterkte (draagkracht) van de ondergrond overschreden wordt. Over het hele perceel ontstaat op den duur een verdichte, homo­gene laag die slecht waterdoorlatend is. Dit heeft nadelige gevolgen voor de waterhuishouding en waterkwaliteit. In dit document kunt u lezen wat deze nadelige gevolgen inhouden en wat u kunt doen om dit te voorkomen.