Goed Boerenerf

Medewerkers van Waterschap Zuiderzeeland krijgen vooral van veehouders die nieuwbouw en/of renovatie plegen, steeds meer vragen over hoe het erf het best kan worden ingericht. Naar aanleiding hiervan is het project "Goed Boerenerf" opgestart. In 2012, 2013 en 2014 zullen in totaal 100 (melk)veehouders in Flevoland een gratis advies op maat ontvangen van het adviesbureau Broos Water BV.

Het betreft hier veehouders die concrete plannen hebben voor nieuwbouw en/of renovatie (herinrichting) van hun erf, die zich vrijwillig aanmelden en die geselecteerd worden tijdens inspecties.

Foto van een erf.

In het adviesrapport komt een beschrijving van de bestaande erfsituatie en de daarbij behorende knelpunten te staan. Tevens volgt een overzicht van mogelijk te treffen maatregelen en tips voor de realisatie hiervan. Tot slot wordt een plattegrond van de nieuwe erfsituatie weergegeven.

U bent als veehouder niet verplicht om maatregelen te treffen, maar wij raden u wel aan om het advies zo veel mogelijk op te volgen. Hiermee is de kans groot dat u tijdens een inspectie voldoet aan de wet- en regelgeving. Het advies is dus gratis, maar helaas is er geen financiële tegemoetkoming in de door u te treffen maatregelen mogelijk.

U kunt zich voor een gratis advies aanmelden bij Bert van den Bosch van Waterschap Zuiderzeeland, telefoon (0320) 274 914. Of via een e-mail: goedboerenerf@zuiderzeeland.nl.