Achtergrond en samenwerkingspartners

TORWASH

Waterschap Zuiderzeeland en ECN part of TNO zijn in 2018 gestart met een pilotonderzoek op de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) in Almere om de werking van de TORWASH-technologie op grotere schaal aan te tonen.

Met deze technologie kan zuiveringsslib zonder toevoeging van hulpstoffen voor een groot deel worden ontwaterd. Ook kan meer biogas uit zuiveringsslib worden gehaald en fosfor als potentiële grondstof worden teruggewonnen.

Dit project wordt samen met ECN part of TNO, Paques en STOWA uitgevoerd en is mede gefinancierd met een Topsector Energie-subsidie van het Ministerie van Economische Zaken.

Logo-verzameling-TORWASH-v2

TORWASH-technologie:

  • Meer biobrandstoffen
  • Terugwinning fosfaat
  • Minder slib

Stand van zaken en laatste nieuws

Torwash-installatie-460

Van laboratorium naar pilotinstallatie

In de periode 2015-2017 hebben bij Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) diverse laboratoriumonderzoeken plaatsgevonden naar de innovatieve TORWASH-technologie en zuiveringsslib.

In het najaar van 2018 wordt met de pilotinstallatie op AWZI Almere onderzoek gedaan naar de wijze waarop zuiveringsslib na TORWASH het beste kan worden ontwaterd.

Het bij de ontwatering vrijgekomen water is een bron van energie en potentiële grondstoffen. De komende periode wordt ook onderzoek gedaan naar de productie van biogas uit dit water en het terugwinnen van fosfor als potentiële grondstof.

Nieuws TORWASH