Buitendijkse gebieden

Er zijn in de provincie Flevoland gebieden die niet worden beschermd door de grote dijken, omdat ze buiten deze dijken liggen. ‘Buitendijks' heet dat. Toch worden deze gebieden wél beschermd door dijken en waterkeringen. Ze zijn niet altijd zichtbaar.

Waterschap Zuiderzeeland draagt zorg voor de buitendijkse keringen in een aantal buitendijkse gebieden. Dit betekent dat het waterschap moet controleren of de waterkeringen aan de veiligheidseisen voldoen. In welke gebieden dat we dat doen, kun je zien op het kaartje aan de rechterkant op deze pagina.

Eigenaren zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de keringen. Het is hun eigendom.

Voor alle eigenaren in de buitendijkse gebieden hebben we een paar tips op een rijtje gezet.
Tips veilig buitendijks wonen (pdf, 1.3 MB).

Parkhaven
Foto Parkhaven


Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over de buitendijkse gebieden?
Dan kunt u mailen naar 
buitendijks@zuiderzeeland.nl of ons telefonisch bereiken via 0320-274911.