Botulismebestrijding / vissterfte

Botulisme is met name gevaarlijk voor vissen en watervogels. Het is een besmettelijke vorm van voedselvergiftiging, die wordt veroorzaakt door een bacterie.

De bacterie verspreidt zich via dieren die zijn bezweken door de voedselvergiftiging en in het water of langs de waterkant blijven liggen. Deze bacterie wordt actief in ondiepe wateren waarin de temperatuur boven de 20° Celsius uitkomt. De bacterie produceert dan botuline, een zenuwgif dat verlammend werkt op de spieren van vissen en watervogels. De dieren sterven en hun kadavers zijn vervolgens een bron van besmetting voor andere dieren in het water.

Coördinatie botulismebestrijding

Waterschap Zuiderzeeland is het centrale coördinatiepunt voor botulismebestrijding van alle wateren binnen de dijken van Flevoland. Waterbeheerders (bijv. natuurorganisaties) zijn verantwoordelijk voor het melden van aangetoonde botulismegevallen en het ruimen van de kadavers. In bepaalde gevallen kan het waterschap advies en hulp bieden bij het ruimen van de dode waterdieren.

Sinds 2002 verzorgt Waterschap Zuiderzeeland het opstellen van het stappenplan botulismebestrijding (pdf, 1.4 MB) (pdf, 1.4 MB) voor Flevoland. Hierin staat dat botulisme pas na onderzoek door het CIDC (Centraal Instituut voor Dierziektecontrole) vast te stellen is. Verder zijn er verschillende soorten botulisme. Ook het type/soort botulisme kan alleen na onderzoek vastgesteld worden. De meeste soorten botulisme zijn niet gevaarlijk voor de mens.

Meldpunten botulisme

Ziet u een groot aantal dode vissen of vogels? Meld dit.

Binnen de dijken in Flevoland:

Noordoostpolder
Tel: (0527) 630 560

Calamiteiten nummer
Tel: 06 - 5422 3203

Oostelijk- en Zuidelijk Flevoland
Tel: (0320) 269 600

Calamiteiten nummer
Tel: 06 - 2124 2961

Algemeen nummer Waterschap Zuiderzeeland
Tel: (0320) 274 911

Of doe een melding van vissterfte online.

Buiten de dijken van Flevoland:

Rijkswaterstaat
Tel: (0320) 297 493

Centrale meldpost Houtribsluizen
Tel: (0320) 261 111