Botulismebestrijding / vissterfte

Botulisme is een soort voedselvergiftiging, veroorzaakt door het gif botulinum van de bacterie Clostridium Botulinum. De bacterie maakt dit gif aan tijdens de groei. De ideale omstandigheden hiervoor zijn een watertemperatuur tussen de 20° en de 25° Celsius en een eiwitrijke omgeving.

Ondiepe wateren vormen voor de bacterie ideale broedplaatsen, omdat hier makkelijk hoge watertemperaturen worden bereikt. Vooral in kadavers kan de bacterie zich snel vermeerderen waarna hij theoretisch duizenden andere dieren kan vergiftigen. De belangrijkste tegenmaatregel is dan ook het opruimen van de dode dieren.

Stappenplan botulismebestrijding

Sinds 2002 verzorgt Waterschap Zuiderzeeland het opstellen van het stappenplan botulismebestrijding voor Flevoland.

Waterschap Zuiderzeeland is het centrale coördinatiepunt voor botulismebestrijding van binnenwateren in de provincie Flevoland. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de Randmeren en het IJsselmeer/Markermeer/Ketelmeer. Binnen Waterschap Zuiderzeeland zijn twee meldpunten waar men tijdens (maar ook na) kantooruren de meldingen dient door te geven.

Meldpunten botulisme

Noordoostpolder
Tel: (0527) 630 560

Calamiteiten nummer
Tel: 06 - 5422 3203

Oostelijk- en Zuidelijk Flevoland
Tel: (0320) 269 600

Calamiteiten nummer
Tel: 06 - 2124 2961

Algemeen nummer Waterschap Zuiderzeeland
Tel: (0320) 274 911

Of doe een melding van vissterfte online.

Rijkswaterstaat
Tel: (0320) 297 493

Centrale meldpost Houtribsluizen
Tel: (0320) 261 111