Dijken in Flevoland

Waterschap Zuiderzeeland onderhoudt en beheert 251 kilometer dijken die rondom de polders liggen en ons beschermen tegen het buitenwater, zoals het IJsselmeer, Markermeer, IJmeer en de randmeren. Regelmatig worden de dijken geïnspecteerd op schade als gevolg van storm of hoge waterstanden. Doorlopend vindt onderhoud plaats aan dijken en oevers.

Beheer en onderhoud primaire dijken

Het beheer en onderhoud van de primaire waterkeringen is één van de taken van Waterschap Zuiderzeeland. Om de dijken en dammen in een goede conditie te houden zijn onze medewerkers daar elke dag mee aan het werk. Ze zorgen ervoor dat de dijken in een goede staat van onderhoud blijven, ruimen het drijfvuil op dat na hoog water op de dijken achterblijft en repareren de afrasteringen en borden rond de dijken. Ook het doorspuiten en repareren van drainages horen hierbij.

Van de stortberm aan de teen aan de waterzijde van de dijken moet elk jaar een deel opgehoogd worden. Verzakkingen maken deze aanvullingen nodig. Het gras op dijken wordt door schapen kort gehouden of het wordt gemaaid. Daarvoor bestaan pachtovereenkomsten met pachters uit de polders of van buitenaf. De dijkdelen die niet verpacht zijn, worden door aannemers gemaaid.

Dijken moeten zo sterk en hoog zijn dat het gebied achter de dijken voldoende veilig is. De minister van Verkeer en Waterstaat bepaalt hoe veilig. Hiervoor zijn landelijke normen voor vastgesteld.

Buitendijkse regionale keringen

Naast het beheer en onderhoud voor de primaire keringen heeft het waterschap ook de zorgplicht voor buitendijkse regionale gebieden. Dit betekent dat het waterschap er voor moet zorgen dat de buitendijkse regionale keringen van deze buitendijkse gebieden in orde zijn en aan de veiligheidsnormen voldoen.