Maaibeheer

Om ervoor te zorgen dat het watersysteem in Flevoland op orde blijft, zorgt het waterschap ervoor dat de watergangen goed onderhouden worden. Naast het baggeren worden de sloten, vaarten en kanalen gemaaid.

Om de waterafvoer of juist toevoer goed te laten verlopen, moet het water vrij kunnen stromen door alle watergangen. De begroeiing onder water en de begroeiing direct langs watergangen, zoals riet, wordt daarom gemaaid. De wijze waarop dit gebeurt is in het stedelijk gebied anders dan in het landelijk gebied.

Landelijk Maaionderhoud

Het maaien van watergangen gebeurt vanaf het water en vanaf de kant. Als er geen mogelijkheid is om vanaf de kant te maaien, vaart er vijf tot zes keer per jaar een maaiboot door de watergang. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij watergangen die geheel in agrarisch gebied liggen.

Is maaien vanaf de kant mogelijk is, dan wordt de begroeiing onder water gemaaid op het moment dat het waterpeil in de tocht te hoog wordt. Met een maaikorf bevestigd aan een kraan met een lange giek wordt de onderwaterbegroeiing verwijderd. Riet op bermen en taluds van tochten worden eens per twee jaar emaaid en dat gebeurt vanaf het land.

In het landelijk gebied zijn er vaarten, tochten en sloten. De meeste sloten worden gemaaid door de eigenaren van de aangrenzende percelen. Dit zijn onder andere agrariërs gemeenten en natuurorganisaties. Deze sloten worden vier keer per jaar gecontroleerd of de sloten goed onderhouden zijn. Dit noemen we de schouw. Het waterschap beheert de tochten.

Stedelijk Maaionderhoud

Waterschap Zuiderzeeland maait de begroeiing onder water en de begroeiing direct langs watergangen, zoals riet. Daarnaast voert het waterschap het maaisel af. De gemeente maait het gazon langs het water en onderhoudt het plantsoen. Het waterschap doet het onderhoud niet zelf, maar besteedt het maaionderhoud uit aan een aannemer. Opzichters van het waterschap zien toe op de juiste uitvoering van het werk.

Maaibeheer Almere

In Almere maait de gemeente Almere in opdracht van Waterschap Zuiderzeeland. Heeft u vragen over het maaibeheer in Almere, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Almere.

Maaibeheer Dronten

In Dronten word op vaste data gemaaid, dit kan per tocht verschillen. Op sommige locaties blijven delen van de begroeiing staan vanwege de Wet Natuurbescherming. Heeft u vragen over het moment waarop wordt gemaaid, dan kun u contact opnemen met het waterschap, telefoon (0320) 274 911.

Maaibeheer Lelystad

In Lelystad zorgt de aannemer dat het water het hele jaar rond voldoende doorstroming heeft, dit is niet gebonden aan data. De oevers worden alleen in het najaar gemaaid. Op de oevers blijven in het najaar delen van de begroeiing staan over een lengte van circa 10 tot 20 meter, dit word gedaan vanwege de Wet Natuurbescherming. Het waterschap voert al het maaisel binnen een week af.

Denkt u dat er gemaaid moet worden, dan kunt u contact op nemen met het waterschap, telefoon (0320) 274 911.

Maaibeheer Noordoostpolder

In de Noordoostpolder (Emmeloord, Ens, Marknesse en Tollebeek) beheert het waterschap de hoofdwatergangen (sloten). Daarnaast onderhoudt het waterschap een aantal vijvers in o.a. Espel en Emmeloord. Samen met de gemeente zijn er beheer- en onderhoudsplannen opgesteld en zijn er afspraken gemaakt over het maaibeeld (hoe het eruit moet zien). Dit beeld wordt uitgevoerd door een aannemer. Waterschap Zuiderzeeland maait de eerste meter van de oevers die grenzen aan gazons van de gemeente. Vanwege de Wet Natuurbescherming worden de oevers om en om gemaaid. Het maaisel wordt binnen vijf dagen afgevoerd.
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met het waterschap, telefoon (0320) 274 911.

Maaibeheer Urk

In/op Urk beheert het waterschap de hoofdwatergangen (sloten). Watergangen die niet zijn overgenomen worden in opdracht van de gemeente door het waterschap gemaaid. Samen met de gemeente zijn er beheer- en onderhoudsplannen opgesteld en zijn er afspraken gemaakt over het maaibeeld (hoe het eruit moet zien). Dit beeld wordt uitgevoerd door een aannemer. Waterschap Zuiderzeeland maait de eerste meter van de oevers die grenzen aan gazons van de gemeente.

Vanwege de Wet Natuurbescherming worden de oevers om en om gemaaid. Het maaisel wordt binnen vijf dagen afgevoerd. Het gazon is in beheer van gemeente Urk. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met het waterschap, telefoon (0320) 274 911.

Maaibeheer Lemmer

In wijk Lemstervaart in Lemmer (gemeente Fryske Marren) beheert het waterschap de hoofdwatergangen (sloten). Het natte profiel (de sloot) wordt gemaaid op vaste tijden en de oevers grenzend aan de waterpartij worden om en om aan het einde van het jaar gemaaid. Het maaisel wordt binnen vijf dagen afgevoerd. Het gazon is in beheer van de gemeente Fryske Marren. Overige watergangen in Lemmer zijn in beheer van de gemeente.
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met het waterschap, telefoon (0320) 274 911.

Maaibeheer Zeewolde

In Zeewolde is het waterschap verantwoordelijk voor het maaien van de watergangen en de oevers. Op sommige locaties blijven delen van de begroeiing staan vanwege de Wet Natuurbescherming.
Heeft u vragen over het moment waarop wordt gemaaid, dan kun u contact opnemen met het waterschap, telefoon (0320) 274 911.