Meten en monitoren

Juiste en actuele gegevens zijn belangrijk voor de uitvoering van het werk van Waterschap Zuiderzeeland. Om die reden wint het waterschap veel gegevens in.

Hoe kun je weten of het water te hoog of te laag staat in een sloot? Of hoe schoon het water is dat van een afvalwaterzuivering naar de vaart loopt? Daarvoor moet je metingen doen. En vervolgens kijken wat de uitkomsten daarvan betekenen voor het werk.

Sommige zaken meet Waterschap Zuiderzeeland doorlopend, zoals de hoeveelheid afvalwater die wordt aangeleverd voor zuivering. Andere zaken kunnen gebonden zijn aan bepaalde perioden van het jaar. Denk aan het meten van de waterkwaliteit bij de officiële zwemwaterlocaties. Dit gebeurt alleen in het zwemwaterseizoen, van mei tot eind september. Maar feitelijk is het inwinnen en analyseren van gegevens van belang voor alle taken van Waterschap Zuiderzeeland.

Bekijken meetgegevens

De metingen en analyses leiden tot veel data. In het kader van open data ontsluit Waterschap Zuiderzeeland steeds meer data via zijn website. Bezoekers kunnen deze data vrijelijk gebruiken.

Banner730x290_3B


Meetpunten