SMS-dienst Noordoostpolder

In Flevoland leven wij onder zeeniveau. Afvoer van water is essentieel in dit kwetsbare gebied, zeker met de klimaatverandering. Piekbuien komen steeds vaker voor, waarbij een grote hoeveelheid regenwater in (zeer) korte tijd valt. September was een hele natte maand.

Waterschap Zuiderzeeland wil in een dergelijke periode wateroverlast zoveel mogelijk voorkomen. Bij waarschuwingen van het KNMI zorgen wij ervoor dat het waterpeil in vaarten lager wordt gezet door voorbemaling. Daarnaast stoppen we in zeer natte perioden de wateraanvoer in de Noordoostpolder. U kunt hier meer over lezen op www.zuiderzeeland.nl/peilbeheer.

SMS-dienst Noordoostpolder

De Noordoostpolder heeft een fijnmazig watersysteem waardoor de effecten van veel neerslag groter zijn dan in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland. Daarom is er voor de Noordoostpolder een SMS-dienst beschikbaar. Personen die zich hiervoor hebben aangemeld, ontvangen via SMS een melding hoe het waterschap reageert op veel neerslag en/ of nachtvorst. Dit laatste onderwerp is met name voor fruittelers in Flevoland van belang.

Voorbeelden van zo’n SMS-bericht:

 • Scenario Nat:
  Waterschap Zuiderzeeland meldt:
  Scenario nat wordt ingesteld. Er wordt voor de komende 24 uur 20 mm neerslag verwacht.
  Wateraanvoer zal geremd worden, diverse waterpeilen worden verlaagd.
 • Scenario zeer Nat:
  Waterschap Zuiderzeeland meldt:
  Scenario zeer nat wordt ingesteld. Er wordt voor de komende 24 uur 40 mm neerslag verwacht.
  Wateraanvoer zal gestopt worden, diverse waterpeilen worden verlaagd.
 • Afmelding van Scenario:
  Waterschap Zuiderzeeland meldt:
  Waterpeilen worden weer terug gebracht naar de normale waterstanden, wateraanvoer wordt ingesteld op watervraag.

Aanmelden SMS-dienst Noordoostpolder

Inmiddels zijn er ruim 100 gebruikers van de SMS-dienst. Wilt u ook gebruik maken van de SMS-dienst? Meld u aan via SMSmeldingen@zuiderzeeland.nl

peilstok