Peilvak en peilbesluit

In een peilbesluit zijn de waterpeilen in de verschillende gebieden in Flevoland vastgelegd. Dit geeft u duidelijkheid over hoe hoog het waterpeil in de vaart, tocht of gracht bij uw perceel mag zijn. Het waterschap streeft er naar (zorgt ervoor) dat het waterpeil goed blijft. Daarom noemen we deze waterpeilen ook wel streefpeilen. De streefpeilen bij u in de buurt vindt u via de gebiedskaart met peilbesluiten.

Hoe zit het in Flevoland?

 1. Het waterpeil in het peilbesluit is onder andere op basis van de functie, de ligging, de belangen in de omgeving vastgesteld.
 2. Het waterschap handhaaft het waterpeil in het hoofdwatersysteem: vaarten, tochten en grachten.
 3. Het dagelijks bestuur van het waterschap heeft alle peilbesluiten vastgesteld.
 4. Bij extreem nat of droog weer mag het waterschap afwijken van het waterpeil.
  Door weersomstandigheden kan het waterpeil namelijk stijgen of dalen. De maximale afwijking noemen we de bandbreedte. Bij de meeste vastgestelde waterpeilen is de bandbreedte 20 centimeter. Bij extreme omstandigheden mag het waterschap hiervan afwijken.
 5. Een aantal peilbesluiten heeft een streefpeil voor de zomer en de winter.
  Dit noemen we ook wel het zomerpeil en winterpeil.
 6. In een aantal gebieden geldt geen streefpeil.
  Het gaat hier vaak om natuurgebieden waar de wisselingen van waterpeilen, die natuurlijk ontstaan, nodig zijn.
 7. Peilbesluiten veranderen we alleen als daar een goede reden voor is.
  Een verandering van een peilbesluit noemen we een herziening. Een herziening van een peilbesluit kan nodig zijn bij bijvoorbeeld een stedelijke uitbreiding of bij klachten vanuit het gebied.

Hoe een aanpassing van een peilbesluit werkt, kunt u lezen in het beleidstuk peilbesluiten (pdf, 1.2 MB).

Waterpeil te laag of te hoog?

Vul het meldformulier waterpeil in. Dan neemt één van onze medewerkers contact met u op. Waterpeilen in Flevoland kunnen van dag tot dag iets verschillen. Een klein verschil is niet erg. Als u een opvallend hoog of laag waterpeil ziet, kunt u dat via het meldingsformulier aangeven bij de opzichter in uw gebied. Of neem telefonisch contact op via tel. (0320) 274 911.

Wilt u een structureel probleem met het waterpeil oplossen?

Dan kunt u schriftelijk een herziening van het peilbesluit aanvragen.

Peilbesluiten op de kaart

Het laden van de kaart neemt enige tijd in beslag. Door aan uw muiswiel te draaien, kunt u in- en uitzoomen. Klik op ‘Grotere kaart weergeven' als u de kaart in een nieuw scherm op groot formaat wilt bekijken.

Door op de kaart te klikken, krijgt u een tabel met informatie over het waterpeil op die locatie. In deze tabel staat een link die verwijst naar de volledige tekst van het peilbesluit