Zuiveren van afvalwater

Met z´n allen produceren we veel afvalwater. Dit vervuilde water komt via de gemeentelijke riolering bij één van de vijf afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI) van Waterschap Zuiderzeeland.

AWZIMet z´n allen produceren we veel afvalwater. Dit vervuilde water komt via de gemeentelijke riolering bij één van de vijf afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI) van Waterschap Zuiderzeeland. Deze installaties halen de vervuilende stoffen zoveel mogelijk uit het afvalwater. Het gezuiverde water wordt vervolgens weer teruggepompt op het oppervlaktewater.

Met behulp van vergunningverlening probeert het waterschap het verontreinigen van oppervlaktewater zoveel mogelijk te beperken. Bedrijven zijn namelijk verplicht voor het lozen van afvalwater vergunning aan te vragen. In deze vergunning worden strenge eisen gesteld aan de samenstelling en de hoeveelheid van het te lozen afvalwater.

Hoe werkt een afvalwaterzuiveringsinstallatie?

Een afvalwaterzuiveringinstallatie ziet er ingewikkeld uit en is ook een staaltje van technisch vernuft. Het basisprincipe is echter simpel en niet nieuw. Voordat de zuiveringinstallatie de natuur een handje kwam helpen, werd een sloot of rivier schoongehouden door micro-organismen die er van nature in voorkomen. In de zuiveringinstallatie wordt dit zelfreinigend vermogen versneld nagebootst.

Zuiveren betekent dat ongeveer 95% en soms nog meer van de vervuiling uit het rioolwater wordt gehaald. Als het afvalwater naar het ontvangstwerk - dat zich op het hoogste punt van de afvalwaterzuiveringinstallatie bevindt - is gepompt, start het proces van afvalwaterzuivering. Lees meer over het afvalwaterzuiveringsproces.

AWZI TollebeekDe AWZI's van Waterschap Zuiderzeeland

Binnen het beheersgebied van Waterschap Zuiderzeeland zijn vijf AWZI's (contact/routes):

AWZI Almere

Op deze AWZI is een zeer laag belaste actiefslib-installatie van type carrousel aanwezig om het water te zuiveren. De capaciteit van de AWZI bedraagt 249.600 inwonerequivalenten.

Download de folder| AWZI Almere (pdf, 124 kB)

AWZI Dronten

Op deze AWZI staat een laag belaste actiefslib-installatie met voorbezinking. Stikstof in het afvalwater wordt verwijderd door voordenitrificatie en fosfaat door biologischedefosfatering in de deelstroom met chemische precipitatie met kalk. De capaciteit van de installatie bedraagt 32.000 inwonerequivalenten.

Download de folder| AWZI Dronten (pdf, 3.8 MB)

AWZI Lelystad

Deze AWZI is uitgerust met een ultra laag belaste actiefslib-installatie van het type carrousel. De capaciteit bedraagt 137.000 inwonerequivalenten. De AWZI is in 2006 uitgebreid omdat Lelystad en daarmee het aanbod van vervuild water groeit.

Download de folder| AWZI Lelystad (pdf, 141 kB)

AWZI Tollebeek

De AWZI in Tollebeek is uitgerust met een actiefslib-installatie met FAST dosering en een slibvergisting. Het hiermee verkregen biogas wordt gebruikt om d.m.v. gasmotoren zuurstof te produceren. De capaciteit bedraagt 79.500 inwonerequivalenten.

Download de folder| AWZI Tollebeek (pdf, 98 kB)

AWZI Zeewolde

Op deze AWZI is een zeer laag belaste actiefslib-installatie aanwezig. Er vindt biologische defosfatering in de waterlijn plaats met de mogelijkheid om ondersteunende chemische defosfatering in te zetten. De capaciteit bedraagt 35.000 inwonerequivalenten

Download de folder| AWZI Zeewolde (pdf, 159 kB)