Op 3 oktober 2022 komt minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) naar Flevoland. Op uitnodiging van de acht samenwerkende Flevolandse overheden brengt hij een werkbezoek aan deze regio. Hij komt om te praten over de aanpak grote vraagstukken waar Nederland de komende jaren voor staat waaronder de woningbouwopgave, klimaat- en energie, de landbouwtransitie en de overgang naar een circulaire economie. Flevoland wil als regio het gesprek met het Rijk aan gaan. Het uitgangspunt van de acht overheden is dat we willen bouwen aan een samenleving. En de minister van VRO wil namens het kabinet met de Regio in gesprek over de ruimtelijke puzzel die we met elkaar moeten leggen. Rijk en Regio willen hierin samen optrekken.

Niet alleen woningen bouwen

In 2021 hebben de Flevolandse overheden al een aanbod gedaan aan het Rijk om samen op te trekken in een meer integrale aanpak van de grote vraagstukken. De regio benadrukt daarbij dat we niet alleen huizen willen bouwen maar willen bouwen aan een samenleving. De huidige en nieuwe inwoners van de polders hebben voorzieningen als zorg, onderwijs, goede infrastructuur, werkgelegenheid en noem maar op. En de keuzes die we nu maken, leiden tot een toekomstbestendig Flevoland. Zodat onder meer klimaatverandering, landbouwtransitie en de overgang naar een circulaire economie nu onderdeel van de plannen zijn. Om die samenleving te realiseren zullen Rijk en Regio intensief samen moeten werken als overheden, maar ook met de netwerkpartners in Flevoland. Zowel de minister als de acht Flevolandse overheden zien deze Flevolandse aanpak als een voorbeeld voor hoe samenwerking tussen Rijk en Regio vorm moet krijgen om de grote opgaven aan te gaan.

Leefbaarheid en samenwerking

Tijdens het werkbezoek, dat start in de gemeente Dronten, gaat de minister in gesprek met enkele betrokken partijen en een aantal jongeren uit Flevoland. Centraal staat de leefbaarheid voor onze toekomstige inwoners. Daarna brengt hij een bezoek aan Almere Pampus waar een toekomstig woon- en leefgebied wordt ontwikkeld. Minister De Jonge sluit zijn werkbezoek af bij een stadsboerderij in Almere waarbij de samenwerking tussen de overheden en nieuwe vormen van samenleving aan de orde komen.

 

Flevoland als proeftuin

De 6 gemeenten, Waterschap Zuiderzeeland en de provincie werken al enige tijd samen om grote opgaven voor Flevoland integraal aan te pakken. Als Flevoland wil de regio met één boodschap komen en samen werken met het Rijk aan de ontwikkeling van Flevoland. Die samenwerking maakt ons krachtig en zichtbaar. En daardoor zijn we een voorbeeldpartner voor het Rijk. In Flevoland kunnen we daarnaast nieuwe ontwikkelingen starten, innovatieve toepassingen uitproberen en kansen benutten. Voorzieningen, woningen, banen en economie, bereikbaarheid, energie enzovoorts moeten niet alleen lokaal, maar ook regionaal worden opgepakt. Deze samenwerking krijgt nu een vervolg in afspraken tussen Rijk en Regio. Volgend jaar zijn deze afspraken uitgewerkt.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Provincie Flevoland: Samen maken we Flevoland(externe link)

Heeft u gevonden wat u zocht?