Wob’ staat voor ‘Wet openbaarheid van bestuur’. Met een Wob-verzoek kunt u ons vragen informatie openbaar te maken. Bijvoorbeeld over iets wat wij gedaan hebben. Of een beslissing die we genomen hebben. Hier leest u hoe u dat doet.

Hoe dient u een Wob-verzoek in? 

Dat moet per brief. Zet daarin in ieder geval: 

  • uw naam, adres en telefoonnummer; 
  • de datum; 
  • waarover u informatie wilt (zo precies mogelijk);
  • uw handtekening onderaan de brief. 

Stuur uw brief naar:  

Waterschap Zuiderzeeland 
Afdeling Juridische zaken, Wob-coördinator
Postbus 229 
8200 AE Lelystad 

Wat doen wij met uw verzoek? 

Wij gaan kijken of we aan uw verzoek kunnen voldoen. Dit kunnen we alleen als: 

  • de informatie opgeslagen of opgeschreven is; 
  • het informatie is die Waterschap Zuiderzeeland heeft; 
  • de informatie over ons beleid gaat, of over de voorbereiding en uitvoering daarvan. 

Als uw verzoek volledig is én aan bovenstaande voldoet, sturen wij de informatie naar u op. Let op: vanaf dat moment is de informatie voor iedereen te zien. Bijvoorbeeld via internet. 

Kosten 

Soms brengen we kosten in rekening. Dit laten we dan aan u weten. 

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op.

Heeft u gevonden wat u zocht?