Wob’ staat voor ‘Wet openbaarheid van bestuur’. Met een Wob-verzoek kunt u ons vragen informatie openbaar te maken. Bijvoorbeeld over iets wat wij gedaan hebben. Of een beslissing die we genomen hebben. Hier leest u hoe u dat doet.