Waterschap Zuiderzeeland nodigt inwoners en andere belanghebbenden uit voor een digitale Startbijeenkomst op woensdagavond 7 oktober vanaf 19.30 uur. Hierin wordt toegelicht waarom de dijkversterking nodig is, hoe groot de opgave is en wanneer en hoe het waterschap de omgeving gaat betrekken. Zuiderzeeland hoort graag van betrokkenen wat zij belangrijk vinden en welke vragen er leven.

Op www.zuiderzeeland.nl/startbijeenkomst is te lezen hoe u deze digitale bijeenkomst kunt volgen (aanmelden is niet nodig). Via deze link vindt u ook meer informatie over dit project.

Met het HWBP maken waterschappen en het Rijk Nederland waterveilig

De IJsselmeerdijk tussen Lelystad en de Ketelbrug voldoet niet aan de nieuwe veiligheidseisen. Vooral de gras- en steenbekleding is onvoldoende bestand tegen hoge golven. De dijk is nu nog niet onveilig, maar het waterschap moet hier wel mee aan de slag. De versterking is onderdeel van de gezamenlijke opgave die de waterschappen en het Rijk hebben om Nederland in 2050 waterveilig te maken: het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Met hulp van het HWBP, andere experts en de omgeving onderzoekt Waterschap Zuiderzeeland hoe de dijk het beste kan worden versterkt.