De komende vier jaar helpen wij mee om het stroomgebied van de Awash rivier in Ethiopië verder te verbeteren. Dat hebben we vastgelegd in het Blue Deal Awash Partnership. Dit partnership is mede ondertekend door heemraad Jo Caris op het symposium dat wij op 17 februari samen met Waternet organiseerden in Addis Abeba, Ethiopië.

In veel ontwikkelingslanden zijn grote problemen met water. Daar kan onze kennis over waterbeheer een groot verschil maken en tegelijkertijd leren wij ook van deze landen. Dit doen we uiteraard niet alleen, maar samen met Dutch Water Authoritities, Woord en Daad, buitenlandse zaken, de State Ministers of Water van Ethiopië, regionale waterbureaus en het ministerie van Milieu.

Heemraad Jo Caris: “Er liggen nog veel uitdagingen, maar er is ook veel potentieel. Doel blijft om onze collega-waterbeheerders daar te ondersteunen op het vlak van watergovernance, waarbij ze zelf in de lead zijn. Uiteindelijk gaat het er om kwetsbare mensen toegang te geven tot voldoende water van goede kwaliteit en de waterbronnen duurzaam te beheren. Mooi om hieraan een bijdrage te mogen leveren!”
 

Nieuwsgierig geworden wat wij nog meer doen in het buitenland?

  • Internationale samenwerking

    In veel ontwikkelingslanden zijn er grote problemen met water. De nood is groter dan in Nederland en de middelen/kennis beperkter.