Waterschap Zuiderzeeland is in 2018 van alle waterschappen het meest energie-efficiënt gebleken. Dit blijkt uit de rapportage die het Rijk jaarlijks maakt over de resultaten van het MJA-3 convenant. Speciaal hiervoor werden dijkgraaf Hetty Klavers en Hans Kuipers, adviseur Waterzuiveringstechnologie, geïnterviewd voor de energiebrochure 2019.