In deze Privacyverklaring kunt u lezen hoe Waterschap Zuiderzeeland omgaat met uw persoonlijke gegevens (persoonsgegevens).

Voor het waterschap is de bescherming van uw persoonsgegevens zeer belangrijk. Het waterschap zorgt er voor dat uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de privacywetgeving worden behandeld.

Als het waterschap om uw persoonsgegevens vraagt dan zal aan u uitgelegd worden waarom het waterschap uw persoonsgegevens nodig heeft. Ook wordt u verteld hoe lang het waterschap uw persoonsgegevens bewaart. Is het nodig dat het waterschap uw persoonsgegevens aan een andere organisatie of overheid doorgeeft, bijvoorbeeld aan een gemeente, dan wordt u hierover geïnformeerd.

Beveiligen van uw persoonsgegevens

Het waterschap heeft maatregelen genomen om te zorgen dat uw persoonsgegevens niet kwijtraken of gebruikt kunnen worden door personen die uw gegevens niet mogen hebben. Heeft u bijvoorbeeld een aanvraag voor een watervergunning ingediend dan zijn uw persoonsgegevens alleen in te zien door medewerkers van het waterschap die uw aanvraag behandelen.

Uw rechten

U heeft het recht om informatie te krijgen van het waterschap over uw persoonsgegevens. Als u hierom vraagt moet het waterschap u vertellen welke persoonsgegevens het waterschap van u heeft en waarvoor ze gebruikt worden. U kunt dan ook controleren of de persoonsgegevens die het waterschap van u heeft wel juist zijn. Lees meer over uw rechten.

Cookies

Op www.zuiderzeeland.nl maakt Waterschap Zuiderzeeland gebruik van cookies en webstatistieken. Met deze informatie kan het waterschap de website continu verbeteren, met als doel u online zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij gebruiken hiervoor SiteImprove en Google Analytics.

Een cookie is informatie die op uw computer wordt opgeslagen door de website die u bezoekt. Meestal in de vorm van een klein tekstbestand. Cookies bewaren instellingen zoals uw voorkeurstaal, locatie of eerder gebruikte zoektermen. Bij een vervolgbezoek op de website worden deze cookies herkend.

Geen persoonsgegevens

Cookies bevatten een (uniek) nummer en geen persoonsgegevens. Het waterschap gebruikt cookies dan ook niet om u persoonlijk te herkennen.

Browserinstellingen

Wilt u geen cookies (meer) ontvangen? Via de browserinstellingen op uw computer kunt u al geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De manier waarop dit moet, verschilt per browser. Op de website Nationale Cyber Security(externe link) vindt u informatie over de meest gebruikte browsers.

Functionaris gegevensbescherming

Bij het waterschap is een functionaris gegevensbescherming (FG) in dienst. De FG controleert of het waterschap zich houdt aan alle regels die gelden voor privacy. Ook adviseert de FG het waterschap over het op de juiste manier omgaan met persoonsgegevens en beschermen van persoonsgegevens.

De FG doet zijn werk onafhankelijk. Het waterschap kan hem geen instructies geven over hoe hij zijn werk moet uitvoeren. Heeft u vragen over (het gebruik van) de persoonsgegevens die het waterschap van u heeft, dan kunt u contact opnemen met de FG door een mail te sturen naar : FG@zuiderzeeland.nl

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de organisatie die toezicht houdt op het juist toepassen van de regels en wetten die gelden voor privacy. De FG is namens het waterschap contactpersoon voor de AP. U kunt ook zelf contact opnemen met de AP. Wanneer en hoe dat kan leest u op de website van de AP: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl(externe link) .

Heeft u gevonden wat u zocht?